Connect English

 

Metoda Connect to autorska metoda opracowana przez dwóch rodowych anglojęzycznych lektorów Kanadyjczyka Paula Clement, który przyjechał do Polski w 2004 roku oraz Australijczyka Scotta Tattam, który od 2006roku mieszka i pracuje w Polsce jako lektor języka angielskiego. Jest on jednym z najbardziej doświadczonych nauczycieli w naszej szkole oraz jej managerem. Nie tylko przeprowadza on rekrutację nowych nauczycieli (native speakerów) ale również szkoli ich i zapewnia im ciągłą opiekę metodyczną. Pozwala nam to na utrzymanie bardzo wysokiego poziomu nauczania oraz posiadanie wykwalifikowanej, profesjonalnej kadry lektorskiej.

 Metoda Connect jest idealna dla każdego kto chce uczyć się języka ze względu na pracę, podróże lub z jakiegokolwiek innego powodu. Pomaga ona stać się bardziej kompetentnym i pewnym siebie w używaniu języka angielskiego.

Metoda CONNECT jest najlepszą dostępną metodą dla polskich studentów chcących uczyć się języka angielskiego z wielu powodów. A oto dlaczego:

·         Napisana jest przez lektorów anglojęzycznych z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu angielskiego w Polsce

·         Napisana została  specjalnie dla POLSKICH studentów, którzy uczą się angielskiego

·         Zostały w niej szczególnie podkreślone różnice i podobieństwa pomiędzy językiem angielskim i polskim

·         Posiada zaznaczone najczęstsze błędy popełniane przez studentów

·         Każda lekcja zakończona jest ćwiczeniem sprawdzającym zrozumienie treści, które były przedstawione na lekcji

·         Tłumaczenia i przykłady do  słówek i gramatyki w podręcznikach Connect  umożliwiają dodatkową samodzielną pracę w domu lub nadrobienie zaległych lekcji w przypadku nieobecności

·         Powtórki i test po każdym rozdziale pozwala  zidentyfikować z czym student ma trudności i pomóc mu w  zrozumieniu tego materiału

Rozumiejąc jak trudno jest uczyć się obcego języka i jak ciężko czasami znaleźć czas i motywację do nauki w domu, polecamy naukę metodą Connect zarówno na zajęciach jak i w domu, a rezultaty będą już wkrótce widoczne. Jak do tej pory zostały opracowane podręczniki CONNECT ENGLISH BOOK A, B, C, D i E. Do każdego podręcznika dołączona jest płyta CD z nagraniami wykonanymi przez pracujących w naszej szkole native speakerów. Obecnie trwa praca nad kolejnymi komponentami kursu.