Egzaminacyjne

KURSY EGZAMINACYJNE (IELTS, PET, KET, FCE, CAE, CPE, BEC, TOEFEL)
Są to kursy dla wszystkich, którzy pragną udokumentować swoją znajomość języka angielskiego. Kursy te przygotowują do egzaminów ESOL organizowanych przez ‚British Council”. Egzaminy te są uznawanymi na całym świecie certyfikatami z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Podczas zajęć możliwe jest usystematyzowanie wiedzy, poznanie technik egzaminacyjnych oraz wyszkolenie wszystkich sprawności językowych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (2 x 2h lekcyjne).

 

Nasi zadowoleni słuchacze tuż po zdaniu egzaminu FCE zorganizowanego po raz pierwszy w murach naszej szkoły w 2010 roku.